Today’s inspiration

INS2 ins1
Good evening :) Hope you’re doing fine. I had a pretty busy day today! My dad landed yesterday evening and he is staying here for a week. Whenever he is here, we (my sis, brother & I) try to do as much fun stuff as possible. For instance, we visited Germany today and later this week we’ll go to Antwerp, Belgium. Now we’re going to play cards and eat arabic candy! Cozy nights at home are very nice too. I’m going to put away my laptop now. See u soon!! <3

My week in photos #1

Good morning! Happy Monday! As I wrote on here a few weeks ago, I wanted to blog more photo diaries in 2016. So here’s the first one, hope you like it xxx
Goedemorgen! Zoals ik een paar weken geleden al schreef, wilde ik in 2016 meer foto diaries bloggen. Dus hier is de eerste, hopelijk vind je het leuk. Fijne maandag! Xxx
i3
^ When I returned home from France last Sunday, there was a parcel from Zalando waiting for me. So nice! And guess which socks I’m wearing right now while I’m typing this article? Right.. :))
^ Toen ik terug kwam uit Frankrijk vorige week zondag, lag er een pakketje van Zalando op me te wachten. Super leuk! En 3 keer raden welke sokken ik nu aan heb terwijl ik dit artikel schrijf? Juist.. :))
mmnn
Tuesday I visited Amsterdam together with Sam. Doesn’t this look like a post card? ♡
^ Dinsdag ging ik naar Amsterdam samen met Sam. Ziet dit er niet uit als een ansichtkaart? ♡

i10
i6
^ Thursday was moving day! Sam & I drove with all of our boxes to our new apartment, we lifted everything upstairs (we live on the second floor) and Sam went to work. I unpacked all of the boxes and once I finished, I ordered sushi. I saw a lot of ‘Best Nine’ pictures floating around on Instagram so I gave it a go as well. It’s funny to see a pattern! Does this mean I need to post more selfies?! Haha..
^ Donderdag was verhuisdag! Sam en ik reden met een hele volle auto naar ons nieuwe appartement, we brachten alles snel naar boven (we wonen op 2 hoog) en hij ging vervolgens naar z’n werk. Ik pakte de dozen uit en toen ik daar klaar mee was bestelde ik sushi. Op Instagram zag ik de ‘Best Nine’ veel voorbijkomen dus ik keek ook wat mijn meest gelikede foto’s waren van het afgelopen jaar waren. Grappig om een patroon te zien! Betekent dit dat ik meer selfies moet posten?! Haha.. 
i12
^ Vrijdag ontvingen we bloemen, kaarten en Tony’s Chocolonely. Lief!
^ On Friday we received flowers, cards and Tony’s Chocolonely. Sweet!
i1
^ Our dining area / laptop area / board games area / homework area.
^ Onze eethoek / laptop hoek / bordspelletjes hoek / huiswerk hoek. 
i5
^ Saturday I posted a lot on Snapchat. Here are some of my snaps (my username is stephsa.com). I went into town and out for dinner with Sam. Didn’t buy that Instax polaroid camera (yet). What do you think? To buy or not to buy?
^ Zaterdag snapchatte ik er op los! Dit zijn een paar van m’n snaps (stephsa.com is m’n gebruikersnaam). Ik ging de stad in en uit eten met Sam. Die Instax polaroid camera heb ik overigens nog niet gekocht, wat denk jij? Leuk of niet?
i13
^My outfit of that day. Coat: Zara, pants: H&M and shoes: Clarks
^ Mijn outfit die dag. Jas: Zara, broek: H&M en schoenen: Clarks 
i7
^ On Sunday our family came on a visit and I made these snacks. Plus, it was time for champagne!
^ Zondag kwam er familie langs en maakte ik deze hapjes. Ook was het tijd voor champagne! 
i4
^ Vervolgens gingen we de buurt verkennen en liepen we langs deze woonboot. Ik vond het wel een foto waard. Mooi zo met al die gebouwen op de achtergrond toch?
^ After the snacks and champagne we walked through our neighborhood. I had to take a picture of this view, the houseboat + buildings on the background looked pretty together! Right?
i9
^ We went out for dinner after our walk. We ate paella and drunk sangria. And yes, we knew we weren’t in Spain. 😛
^ Daarna gingen we uit eten. We aten we paella en dronken sangria. En ja, we beseften heel goed dat we niet in Spanje waren. 😛

Happy New Year!

Paris-Outfit3

HAPPY NEW YEAR! Hope you all had a great night! I started my new year with oliebollen (a New Years Eve tradition in the Netherlands) in our new apartment. Sam and I moved in here yesterday. :) I will show you some pictures soon.

The bag I’m wearing in these pictures is from MYOMY. My classmate wore a similar bag and she told me that they offer a wide range of fair trade produced items. Since my school is teaching us all about sustainability and the importance of conscious fashion, I did a little research and read their whole story here. Really inspiring. ”Purchasing a MYOMY bag, will make you a proud owner of a iconic Dutch Design item, as well as contributing to a better world.

GELUKKIG NIEUWJAAR! Hopelijk heb je een leuke avond gehad! Ik ging het nieuwe jaar in met oliebollen, in ons nieuwe appartement. Sam en ik zijn hier gister naartoe verhuisd. :) Zal binnenkort wat foto’s laten zien.

De tas die ik draag op deze foto’s is van MYOMY. Mijn klasgenootje had een tas van dit merk en vertelde mij dat het een fairtrade geproduceerde tas is. Aangezien ik op school les krijg over duurzaamheid en ik hier erg geïnteresseerd in ben, ging ik op onderzoek uit en las ik het hele verhaal hier. Een inspirerend verhaal. ”Met de aankoop van een MYOMY tas ben je niet alleen een trotse eigenaar van een iconisch Dutch Design item, maar draag je ook bij aan een betere wereld.

Paris-Outfit
Paris-Outfit2
Parijs-Outfit1
MYOMY bag (sneak preview of A/W 16/17)
Boohoo coat and bag
G-star black skinny jeans

What I wore (or similar items):

A big fat 2015 recap

Hey girlies! Since it’s almost 2016, I’m going to write a big recap of 2015. Pictures and highlights included. Ready? Let’s goooo!
Hee ladies! Aangezien het bijna 2016 is, ga ik een grote recap van 2015 maken. Foto’s en hoogtepunten zijn hierin opgenomen. Klaar? Laten we beginnen! january1
january23One of my highlights in January was Amsterdam Fashion Week. I went to a couple of shows -from lingerie to all denim everythaaang- and enjoyed all of them. I also sailed through the canals of Amsterdam together with friends, that was so nice :))
Een van m’n hoogtepunten van afgelopen januari was Amsterdam Fashion Week. Ik bezocht verschillende shows -van lingerie tot denim everythaang- en vond ze allemaal mooi om te zien. Ook vaarde ik in de weekends door de Amsterdamse grachten met vrienden, zo leuk om te doen :))  

februaryfebry1 feb2In February I changed the lay out of my previous blog, www.satisfashion.org. It took a couple of months to create it and I was really satisfied with the result. I also dyed my hair (second pic) and took quite some outfit pictures (first pic).
In februari veranderde ik de lay out van m’n vorige blog, www.satisfashion.org. Het heeft me best wel wat tijd gekost maar ik was erg tevreden met het resultaat. Ik verfde ook m’n haar (eerste foto) en nam redelijk wat outfit foto’s (eerste foto).

march march2 td3-980x595In March I moved from our apartment in Amsterdam back to my moms house in Oosterbeek. On the last picture you can see my favorite outfit-picture-spot in Arnhem (next to Oosterbeek). Guess you have seen that location on here before.. 😛
In maart verhuisde ik van ons oude appartement in Amsterdam naar m’n moeders huis in Oosterbeek. Op de laatste foto zie je m’n favoriete outfit-foto-locatie in Arnhem. Ik denk dat je die straat wel eens vaker hier hebt gezien.. 😛

april levis3 DSC_1050April was all about school projects. And oh, blossom trees! They make the perfect backdrop for pictures. :)
Afgelopen april was ik heel druk met school. En oh, ook met bloesem bomen! Die zorgen voor de perfecte achtergrond op foto’s. :)
May
mayy
conservatorium51conservatoriumIn May I stayed Conservatorium hotel for a couple of nights, the best hotel in Amsterdam.♡ The Akasha spa (3d pic) is so calm and beautiful.
In Mei verbleef ik een paar nachten in het Conservatorium hotel, het beste hotel in Amsterdam. ♡ De Akasha spa (3de foto) is zo kalm en mooi. 

June june2 june23
I changed my blog url from Satisfashion.org to Stephsa.com in June. (And I didn’t blog for about a month, without announcing I was working on that switch. STUPID!) Even though I still like the name Satisfashion, Stephsa is just a bit more relevant!
Juni was de maand dat ik veranderde van Satisfashion.org naar Stephsa.com. (En een maand lang niet had geblogd aangezien ik bezig was met die switch, zonder iets van een aankondiging. STOM!) Hoewel ik Satisfashion nog steeds een leuke naam vind, is Stephsa meer toepasselijk! 

JULY boohoo4gh
loavies3
GH13Ibiza, my favorite place in Europe! I went for 2 weeks together with Sam. I loved it so much :) I’m definitely going to write an Ibiza guide in May/June, in case any of you are visiting this pretty island during summer time!
Ibiza, m’n favoriete plek in Europa! Ik ging voor 2 weken samen met Sam.  Ik vond het zo leuk :) Ik ga sowieso een Ibiza gids schrijven in mei/juni, voor het geval dat een van jullie deze zomer naar Ibiza gaat!

august IMG_1821 INS Italia
In August I visited Milan & Cannobio together with my best friend. This holiday was all about eating Italian food (pizza, bread, pasta and more pizza) and relaaaxing!
In Augustus ging ik naar Milaan & Cannobio samen met m’n beste vriendin. Deze vakantie draaide voornamelijk om Italiaans eten (pizza, brood, pasta en nog meer pizza) en relaaaxing!  

septemberm4686493_nieuw1My dad visited us in September and I entered my last school year. I also rediscovered my Isabel Marants, as you can see..
M’n vader kwam op bezoek in September en ik begon aan m’n laatste school jaar. Ook herontdekte ik mijn Isabel Marants, zoals je kan zien..

octGREY a6Fall in the city!! // Herfst in de stad!!  

nov fringes3
dean4750538_coat3
fringe1 4755883_dressing-up2I attended the Zalando Blogger Awards and signed the contract for our new apartment. // Ik deed mee met de Zalando Blogger Awards en tekende het contract voor ons nieuwe appartement.

dec1layers-stephsa1
MPB2
Finally this post is coming to and end! Took me forever to do this man :p But December is/was really special. Christmas is my favorite time of the year, I went to Paris with my boyfriend and we’re moving into our new place in Amsterdam tomorrow! And last but not least, I want to thank  YOU, for reading my blog this past year!! Kiss kiss
Eindelijk komt er een eind aan dit artikel! Duurde me forever om dit te schrijven joh :p Maar december is/was erg speciaal. Kerst is sowieso mijn favoriete tijd van het jaar, ik ging naar Parijs met m’n vriend en we verhuizen morgen samen naar ons nieuwe appartement in Amsterdam! En tenslotte, wil ik JOU bedanken voor het lezen van m’n blog het afgelopen jaar!! Kusjes

Paris Diary

Hi guys! Hope you all had a wonderful Christmas! I spend mine in France and since I’m back home now, I wanted to share some pictures I took in Paris last week.
Hee allemaal! Hopelijk hebben jullie een leuke kerst gehad! Ik ben weer thuis, maar wilde wat foto’s delen die ik vorige week in Parijs had genomen.
Paris17
^ After our 5 hour drive, we arrived in PARIS! // ^ Na onze rit van 5 uur, arriveerden we in PARIJS! 
Paris3
^ The architecture in Paris is absolutely beautiful! // ^ De architectuur in Parijs is zo mooi! Paris4
^ After we parked our van, we hopped on the metro to visit…
^ Nadat we ons busje hadden geparkeerd pakte we de metro om een bezoekje te brengen aan…Paris5
^ THE EIFFEL TOWER! // ^ DE EIFFEL TOREN! Paris6
^ Selfies in front of the Eiffel Tower with Geraldine. She is Bobs girlfriend (and Bob is Sams brother, so she’s kind of my sister in law)
^ Selfies nemen voor de Eiffel toren met Geraldine. Zij is Bobs vriendin (en Bob is weer Sams broertje, dus ze is soort van m’n schoonzusje)Paris1
^  I took of my Colourful Rebel sweater because it wasn’t that cold & took some outfit pictures. That post will be online soon!
^ Ik deed m’n Colourful Rebel trui uit aangezien het niet erg koud was & nam wat outfit foto’s. Deze post komt binnenkort online! Paris7
^ The moment that we left to grab some food, the sky looked insane!! I quickly snapped this shot.
^ Het moment dat we weg liepen om wat eten te kopen, zag de lucht er waanzinnig uit!! Ik nam snel deze shot.
Paris8^ Polaroids to capture the great memories. I love taking them & then hang all of my polaroids on the fridge door :)
^ Polaroids om de leuke momenten te herinneren. Ik vind het zo leuk om ze te maken en vervolgens op te hangen aan m’n ijskast deur :) Paris10
^ Champs-Élysées + Chritsmas lights = ♡♡ // ^ Champs-Élysées + kerstverlichting = ♡♡
Paris9
^ Bought some macarons at Laduree. Unfortunately they all crushed in my bag, but that didn’t make them less tasty!
^ Ik kocht wat macarons at Laduree. Helaas waren ze allemaal verpletterd in m’n tas, maar ze smaakten even lekker! 
Paris13
^ Time for dinner! The ceiling at restaurant La Coupole is beau-ti-ful!
^ Tijd om te eten! Het plafond in restaurant La Coupole is su-per mooi!
Paris12
^ Snapchat selfie!
Paris11
^ We walked to our hotel after dinner. It was around 11 PM and the next morning we had to leave early, in order to arrive at Sams grandfather before lunch time.
^ We liepen naar ons hotel na het eten. Het was rond 11 uur in de avond, en de volgende ochtend moesten we weer vroeg weg zodat we op tijd bij Sams opa zouden zijn. 
Paris14
^ The view from our hotel early in the morning. Bye Paris!! // ^ Het uitzicht van ons hotel vroeg in de morgen. Dag Parijs!! 

Happy Holidays!

parrr
Hey guys! Happy Christmas eve day! I’m writing this post while I’m still in my hotel bed in Paris. We’re leaving here in about one hour and I need to tidy up this room because I already made a big mess. All of my clothes are all over the place, Sam loves it (nooot) haha. Let’s talk about yesterday! We arrived here at 2 PM, took a shower and then we walked towards the Eiffel tower. We took pictures right in front of it, went shopping on Champs Elysees, bought macarons at Laduree, drunk hot chocolate at an outdoor terrace and we went out for dinner at a fancy restaurant. I really enjoyed it!! Time to clean up this room now and drive to Sams grandfather. Enjoy today!! 🎅🎄

Hee daar! Alvast een fijne Kerstavond toegewenst! Ik schrijf dit terwijl ik nog in m’n bed zit in een hotel in Parijs. We gaan hier over een uurtje weg en ik moet de kamer eerst nog even opruimen omdat ik er een grote rommel van heb gemaakt. M’n kleding ligt overal en Sam vind dat heel chill (nooot) haha. Gister arriveerden we hier rond 2 uur, namen snel een douche en liepen vervolgens richting de Eiffeltoren. We namen daar heel wat foto’s (die volgen nog), gingen winkelen op de Champs Elysees, ik kocht wat macarons bij Laduree, vervolgens zijn we gezellig buiten op een terras warme chocolade melk drinken & daarna zijn we uit eten gegaan bij een fancy restaurant. Ik vond het allemaal erg leuk!! Nu is het tijd om op te ruimen en te vertrekken richting Sams opa. Fijne dag allemaal!! 🎅🎄