Hey February!

London3
Hi February! Not long now until Spring. Time really flies. Last year February Lise & I went to London for a day. It was so much fun! Even though we were tired throughout the whole day because of our bus trip. Traveling to London by bus isn’t the most comfortable option.. Especially if it takes 10 hours.

At the end of this month I’ll probably go to London with Sam. This time we’ll go for a couple of days and we’ll go by plane. I’m already looking forward to it! Shopping in Oxford street, eating scones in cute cafes, taking outfit pictures in Notting Hill.. Ahh so nice!! (And sooo touristy haha)

P.s. Am I the worst blogger ever?! Two weeks ago I wrote about my new ‘blog schedule’, but I’m already failing. Stupid! My apologies. To prevent this in the near future, I won’t schedule my posts for certain days, but publish them right away!

Februari alweer! Voor je het weet is het al weer lente. Het gaat zo snel. Vorig jaar februari ging ik een dagje naar Londen met Lise. Het was zo leuk. Ondanks dat we erg moe waren van de heenreis. We gingen namelijk met de bus en en hadden er dus een -niet zo comfortable- rit van 10 uur op zitten.

Eind deze maand ga ik waarschijnlijk met Sam naar Londen. Dit keer gaan we een paar dagen en met het vliegtuig. Kijk er nu al naar uit. Winkelen in Oxford street, scones eten in leuke cafeetjes, outfit foto’s maken in Notting Hill.. Aah zo’n zin in!! (En zooo toeristisch haha) 

P.s. ben ik de slechtste blogger ooit?! Twee weken geleden schrijf ik nog m’n nieuwe ‘blog schedule’, hou ik me er nu al niet meer aan. Zo stom. Mijn excuus! Om dit in de toekomst te voorkomen, plan ik m’n blog posts niet op bepaalde dagen, maar publiceer ik ze gelijk nadat ik ze heb geschreven!

London2 London5 London4 London1 London5

Paris Diary

Hi guys! Hope you all had a wonderful Christmas! I spend mine in France and since I’m back home now, I wanted to share some pictures I took in Paris last week.
Hee allemaal! Hopelijk hebben jullie een leuke kerst gehad! Ik ben weer thuis, maar wilde wat foto’s delen die ik vorige week in Parijs had genomen.
Paris17
^ After our 5 hour drive, we arrived in PARIS! // ^ Na onze rit van 5 uur, arriveerden we in PARIJS! 
Paris3
^ The architecture in Paris is absolutely beautiful! // ^ De architectuur in Parijs is zo mooi! Paris4
^ After we parked our van, we hopped on the metro to visit…
^ Nadat we ons busje hadden geparkeerd pakte we de metro om een bezoekje te brengen aan…Paris5
^ THE EIFFEL TOWER! // ^ DE EIFFEL TOREN! Paris6
^ Selfies in front of the Eiffel Tower with Geraldine. She is Bobs girlfriend (and Bob is Sams brother, so she’s kind of my sister in law)
^ Selfies nemen voor de Eiffel toren met Geraldine. Zij is Bobs vriendin (en Bob is weer Sams broertje, dus ze is soort van m’n schoonzusje)Paris1
^  I took of my Colourful Rebel sweater because it wasn’t that cold & took some outfit pictures. That post will be online soon!
^ Ik deed m’n Colourful Rebel trui uit aangezien het niet erg koud was & nam wat outfit foto’s. Deze post komt binnenkort online! Paris7
^ The moment that we left to grab some food, the sky looked insane!! I quickly snapped this shot.
^ Het moment dat we weg liepen om wat eten te kopen, zag de lucht er waanzinnig uit!! Ik nam snel deze shot.
Paris8^ Polaroids to capture the great memories. I love taking them & then hang all of my polaroids on the fridge door :)
^ Polaroids om de leuke momenten te herinneren. Ik vind het zo leuk om ze te maken en vervolgens op te hangen aan m’n ijskast deur :) Paris10
^ Champs-Élysées + Chritsmas lights = ♡♡ // ^ Champs-Élysées + kerstverlichting = ♡♡
Paris9
^ Bought some macarons at Laduree. Unfortunately they all crushed in my bag, but that didn’t make them less tasty!
^ Ik kocht wat macarons at Laduree. Helaas waren ze allemaal verpletterd in m’n tas, maar ze smaakten even lekker! 
Paris13
^ Time for dinner! The ceiling at restaurant La Coupole is beau-ti-ful!
^ Tijd om te eten! Het plafond in restaurant La Coupole is su-per mooi!
Paris12
^ Snapchat selfie!
Paris11
^ We walked to our hotel after dinner. It was around 11 PM and the next morning we had to leave early, in order to arrive at Sams grandfather before lunch time.
^ We liepen naar ons hotel na het eten. Het was rond 11 uur in de avond, en de volgende ochtend moesten we weer vroeg weg zodat we op tijd bij Sams opa zouden zijn. 
Paris14
^ The view from our hotel early in the morning. Bye Paris!! // ^ Het uitzicht van ons hotel vroeg in de morgen. Dag Parijs!! 

Amsterdam

hotelv11

Even though I’m moving to Amsterdam at the end of this month (and will probably sleep there every night next year) I was super excited to sleep at Hotel V last weekend. My loft looked amazing -uhh hello cozy fire place & sky high ceiling- and the location was perfect. I stayed here together with Naz and we also attended the launch party of Tia Maria x Grazia. Hope you like the pics, see you soon!!

Ook al verhuis ik naar Amsterdam aan het eind van de maand (en slaap ik daar dus elke nacht volgend jaar), vond ik het super leuk om in Hotel V te slapen afgelopen weekend. M’n loft zag er erg mooi uit -uhh hallo gezellige open haard & hoog plafond- en de locatie was perfect. Ik heb hier samen met Naz geslapen en we zijn samen naar het lanceringsfeest van Tia Maria x Grazia geweest. Hopelijk vind je de foto’s leuk, zie je snel weer!!hotelv3hotelv4hotelv6HOTELV2hotelv12

p.s. does my water look like wine in the last picture? I hope it’s not too obvious I’m drinking just water in a fancy wine glass haha